“NUORIIN EI VOI LUOTTAA”

MIKSI MEIDÄN ON LOPETETTAVA HEIDÄN ALIARVIOIMINEN

Planeetan lämmetessä ja rikkaiden ja köyhien välisen raon kasvaessa, vaaliuurnille ilmestyvät ihmiset vanhenevat koko ajan. Samalla noin yksi kuudesta ihmisestä maapallolla on iältään 15-24. Kun nuorilta kysytään, 75% mielestä tulevaisuus on ’pelottava’. 

Tärkeissä julkisissa päätöksenteoissa nuoria usein vähätellään, mutta me uskomme, että heillä on olennainen rooli meitä kaikki koskevissa päätöksissä. Juuri he kuitenkin joutuvat elämään seurauksien kanssa. Lue miksi meidän täytyy alkaa uskomaan nuoriin ja miksi ehdottomasti emme saa aliarvioida heitä.

Nuorista tuntuu, että kukaan ei edusta heitä – ja se on totta. Yhä uudelleen poliitikot harmaissa puvuissaan pelaavat varman päälle ja toistavat samoja sloganeita ja samaa vanhaa, väsähtänyttä politiikkaa. Tämän seurauksena nuoret eivät ilmesty vaaliuurnille. Sukupolvien välinen katkeruus kasvaa. Sama kaava toistuu, mahdollisesti vuosikymmenten ajan ja poliittinen kulttuuri tuntuu jämähtäneeltä. Samaan aikaan maailman ongelmakasa vain kasvaa. 

Meillä on mielessä parempi tapa toimia. Milloinkaan ei ole ollut kriittisempää aikaa sukupolvien yhteistyölle. Kun sellainen onnistuu, tulee se olemaan eeppistä ja aivan varmasti hauskaakin. Emme epäile lainkaan, etteikö yhteistyöllä saataisi asioita hoidetuksi. Mutta jotta se toimisi, nuorten pitää saada ääni. Meidän tehtävämme on antaa heille se.

MUTTA ON OLEMASSA ONGELMA

Monet ihmiset, mukaan lukien jotkut nuoretkin, ajattelevat meidän olevan väärässä. He väittävät, että nuoret eivät ole tarpeeksi kypsiä otettavaksi mukaan toimintaan. He sanovat, että ’heidän aivonsa eivät ole tarpeeksi kehittyneitä’; ’nuoriin ei voi luottaa’; ’he eivät ilmesty paikalle’; ’he eivät ole tarpeeksi tosissaan’. Olemme kuulleet nämä väittämät jo aiemmin. Usko tai älä, samoja argumentteja käytettiin yli 100 vuotta sitten, kun yritettiin kieltää naisten äänioikeus.

Jokaista tärkeää sosiaalista muutosliikettä vastassa on aina ollut vastarannankiiskien kuoro ja ’mutta mitä jos’ -ihmisiä, jotka ovat kiintyneitä status quoon. On helppoa olla kyyninen asioiden suhteen, jotka eivät ole vielä edes tapahtuneet, mutta me tiedämme, että kulmien kohottelu tai silmienpyörittely eivät korjaa tämän maailman ongelmia. Meidän täytyy ajatella laatikon ulkopuolelle.

Me olemme kampanjoineet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta lähes 40 vuotta ja olemme tehneet kotiläksymme. YK:n Common Agenda -raporttiin on sisällytetty suositukset ’merkitykselliselle, monimuotoiselle ja tehokkaalle nuorten osallistumiselle YK:n sisällä ja sen ulkopuolella lisäämällä poliittista edustusta ja muuttamalla koulutusta, ammattitaidon parantamista ja elinikäistä oppimista’.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että nuoret ovat ratkaisu. Perusteet nuorten poissulkemiseksi demokratiasta ovat heikkenemässä. Ne eivät kestä mielestämme päivänvaloa. Otamme vapauden purkaa niistä muutaman tässä ja nyt.

HE SANOVAT: ’NUORET EIVÄT OLE TARPEEKSI VASTUULLISIA’

Me sanomme: Vastuullisia mihin? Ympäri maailmaa nuorilla on kaikenlaisia vakavia velvollisuuksia. Joka päivä miljoonat heistä antavat oman panoksensa systeemille ja yhteiskunta kohtelee heitä aikuisina ja läheiset ovat heistä riippuvaisia. He tekevät lujasti töitä ja maksavat veroja. Jotkut nuoret ovat vammaisen tai nuoremman tai vanhemman perheenjäsenen omaishoitajia. Jotkut tuovat perheeseen rahaa, jotkut liittyvät armeijaan. Ei ihan villiä ja vapaata meininkiä. 

Kolikon kääntöpuoli: nuoret maksavat siitä, jos he eivät toimi yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Joissakin maissa pidetään oikeudenmukaisena rangaista lapsia rikoksista jo vuosia ennen kuin he voivat lainmukaisesti äänestää. Iso-Britanniassa, Australiassa, Sveitsissä, Singaporessa, Uudessa Seelannissa, Irlannissa ja Hong Kongissa rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 10. USA:ssa, jossa asian päättävät eri osavaltiot, ylin ikäraja on 12 ja alin 6.

HE SANOVAT: ’NUORET EIVÄT OLE TARPEEKSI OPPINEITA’

Me sanomme: Demokratian ei tulisi olla ehdollista. Emme kiellä äänestysoikeutta ihon värin perusteella. Emme ota pois äänestysoikeutta ihmisiltä, jotka eivät ole tarpeeksi fiksuja tai rikkaita. Jos asut demokraattisessa yhteiskunnassa, sinulla on sananvaltaa – sitä kutsutaan yleiseksi äänioikeudeksi. Paitsi jos olet nuori. Äänestysoikeuden kieltäminen 16- ja 17-vuotiailta tekee heistä maailman suurimman henkilöryhmän, joka suljetaan pois demokratiasta. 

Jos olisimme yhtä mieltä siitä, että olisi ihan ok syrjiä äänestäjiä heidän koulutuksensa perusteella, nuoret eivät olisi ilmeisin syrjittävä ryhmä. Monet heistä opiskelevat ja heidän käytettävissään on lähteitä, joiden avulla punnitsevat faktoja. Heidän tietomääräänsä yhteiskunnan toiminnasta testataan säännöllisesti kokeilla – ja heidän on todettu pystyvän tekemään harkittuja päätöksiä. Tutkimus 16- ja 17-vuotiaista äänestäjistä osoitti, että nuorten tekemien valintojen laatu oli samankaltainen kuin aikuisten

Syrjintä iän tai pätevyyden perusteella tarkoittaisi sitä, että äänestysoikeuden poistaminen olisi myös hyväksyttävää. Olisiko meistä mukavaa ottaa pois äänestysoikeus vanhemmilta ihmisiltä, kun he saavuttavat jonkun umpimähkäisen keskeytysiän? Niinpä. 

Myös nuoret ilmestyvät äänestysuurnille kuten on nähty Skotlannissa, Norjassa ja Itävallassa. Äänestäminen on sosiaalinen tapahtuma ja tapa. Vielä kotona asuvat nuoret käyvät todennäköisemmin äänestämässä kuin kotoa pois muuttaneet nuoret. On myös havaittu, että kun 16-vuotias voi äänestää, se aiheuttaa ’nousevan vaikutuksen’ eli myös vanhemmat perheenjäsenet käyvät todennäköisemmin äänestämässä.

HE SANOVAT: ’NUORET OVAT VAIKUTUKSILLE ALTTIITA’

Me sanomme: Klassinen äänestysiän ennallaan säilyttämisen puolustus on kyseenalaistaa kuinka vaikutusalttiita nuoret ovat. Usein sanotaan, että nuoret vain äänestäisivät samalla tavalla kuin vanhempansa. Naisten äänioikeusliikkeen aikana kriitikot sanoivat, että olisi hyödytöntä antaa naisille äänestysoikeus, koska he äänestäisivät kuten heidän miehensä käskevät. Onneksi tämän väittämän todettiin olevan täyttä roskaa. Naiset osoittivat olevansa kyvykkäitä tekemään omat valintansa kuten miehet ja usein äänestivät eri tavalla kuin aviomiehensä.

On melko vaikeaa kategorisesti määritellä (asiasta ei ole vielä dataa) mutta kannattaa kysyä, että miten aikuiset päättävät äänestää? Ovatko he todella paljon tarkkanäköisempiä? Politiikan tutkijat ovat havainneet, että aikuisten äänestyskäyttäytyminen voi olla lauman mukaista. Politiikkaa ennemmin kaveripiirin painostus, identiteetti ja lojaalisuus vaikuttavat suuresti aikuisten äänestyskäyttäytymiseen. Todellakinko naapurit, sanomalehdet ja kaverit vaikuttavat enemmän nuoriin kuin aikuisiin? 

Luonnollisestikin nuorilla on eri kulttuurilliset vaikuttajat kuin aikuisilla. He tykkäävät eri julkkiksista ja musiikista, mutta se ei tarkoita, että he olisivat pinnallisempia äänestäjiä. Aikuisetkin voivat olla hyvin pinnallisia. Tutkijat ovat havainneet, että aikuiset äänestäjät voivat häilyä ehdokkaiden ulkonäön tai äänen sävelkorkeuden välillä ja jopa se voi vaikuttaa, miten paljon ehdokas muistuttaa ulkonäöltään äänestäjää.

HE SANOVAT: ’NUORET EIVÄT OLE KIINNOSTUNEITA POLITIIKASTA’

Me sanomme: Väitetään, että nuoret eivät ole kiinnostuneita politiikasta, mutta tämä on muna vai kana -tyyppinen ongelma. Väitteen esittäjillä on pointti. Nuorten osallistuminen viralliseen politiikkaan on kaukana täydellisestä. Poliittisten puolueiden jäsenmäärät ovat laskussa ja nuorempien ikäryhmien äänestysprosentti on matala. Mutta kun maailmanlaajuisesti parlamentaarikkojen keski-ikä on 53 vuotta, voimmeko syyttää nuoria siitä, että he eivät tunne olevansa keskustelun jäseniä? 

Kyynikkojen olisi paljon helpompaa syyttää nuoria apatiasta, jos he eivät ilmestyisi siellä täällä mielenosoituksiin pitämään meteliä heille tärkeistä asioista. Nuoret ovat osoittaneet, että he voivat olla intohimoisia, omistautuneita asiansa puolestapuhujia. He ovat tehneet yhteistyötä maailmanlaajuisesti planeetan, yhteisöjensä ja niiden heikko-osaisten puolesta. Heillä voi olla erilainen tapa toimia – verkossa ja virallisten kanavien ulkopuolella – mutta he ovat täynnä luovia ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin. Silti poliitikot eivät kuuntele.

Jotta poliittiset systeemit toimisivat kaikille, täytyisi päätöksentekijöiden heijastaa edustamansa yhteisön monimuotoisuutta. Kun edustus on kaikenkattavaa, ihmiset osallistuvat. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy yrittää poistaa esteitä nuorten hakemiselle julkisiin virkoihin – se voi olla ehdokkaan minimi-ikä tai vaadittavan kampanjarahoituksen alaraja. Eli ehdokas voi olla liian nuori tai hänellä ei ole tarpeeksi rahoitusta.

Tiedämme, että yhteisöjensä puolesta toimivista nuorista tulee aktiivisia, osallistuvia kansalaisia. He näkevät omin silmin mitä heidän yhteisönsä tarvitsee ja alkavat suunnittelemaan ongelmien ratkaisemista. Jos tämä on haluamamme muutos, meillä täytyy olla joukkueessa eri kyvyillä varustettuja pelaajia. Tarvitsemme yhteisöjen johtajia, luovia bisnesaivoja ja välkkyjä poliitikkoja. Meidän tulee antaa nuorille mahdollisuuksia oppia kaikkea tätä, jotta heistä voi tulla tulevaisuuden johtajia. 

Osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon on yksi arvokkaimmista asioista, joilla yhteiskunnan muutoksen saa aikaiseksi. Haluatko todellakin olkapäitään kohauttavien kyynikkojen päättävän sinun asioistasi seuraavat kymmenen vuotta? Haluatko todellakin sanoa nuorille, että he eivät ansaitse tulla kuulluiksi? VAI haluatko olla mukana muutoksessa ja tukea nuoria etenemään pitkälle?

Lue lisää miksi kampanjoimme nuorten äänen puolesta julkisessa elämässä.

LUE LISÄÄ KAMPANJASTAMME