MITÄ ON EETTINEN KAUPANKÄYNTI?

Eettinen kaupankäynti tarkoittaa sitä, että yritykset, jälleenmyyjät ja tuottajat ottavat vastuun myymiensä tuotteiden valmistajien työskentelyolosuhteista. Varmistetaan, että työntekijöitä kohdellaan reilusti, arvokkaasti ja kunnioituksella. Intohimoinen sitoutumisemme ihmisoikeuksiin on aina vaikuttanut tapaamme käydä kauppaa tuottajien kanssa ympäri maailmaa. Rakennamme läheiset suhteet tuottajiin ja varmistamme yhdessä työskennellen, että eettinen kaupankäynti on aina meidän - ja heidän - liiketoiminnan ytimessä. Mielestämme ei ole muuta tapaa harjoittaa liiketoimintaa.

MITÄ TEEMME

Olemme vuonna 1998 perustetun Ethical Trading Initiativen perustajajäsen. ETI on samankaltaisesti ajattelevien yritysten, vapaaehtoisjärjestöjen ja ammattiyhdistysten kumppanuusjärjestö. Olemme kaikki omistautuneet samalle asialle: ihmisten työolosuhteiden parantamiselle. Vuonna 2005 otimme ETI:n perussäännöt omaksi Supplier Code of Conduct -menettelytavaksemme. Viime aikoina olemme kiirehtineet ohjelman laajentamista ja toimintaa kaikilta osin.

MITEN TEEMME SEN

Työskentelemme yhdessä yli 120 tuottajatahon kanssa. Eettisen kaupankäynnin ohjelmaan kuuluu, että tuottajien luona käydään säännöllisesti. Näin saamme tietää, miten työntekijöitä - yli 30 000 ihmistä - kohdellaan.

Sääntöihin sitoutuminen

Vietämme aikaa tuottajien kanssa varmistaaksemme, että he ymmärtävät toimintatapamme ja sitoutuvat siihen.

Tiedonkeruu

Keräämme tietoa kyselylomakkeiden ja tuotantolaitosvierailujen avulla. Vierailuista vastaa kolmas osapuoli; organisaatio, joka tuntee paikalliset lait ja tavat ja osaa paikallisen kielen. Näiden vierailujen aikana keskustellaan työntekijöiden kanssa ja otetaan selvää heidän työolosuhteistaan.

Jatkuvaa parannusta

Toimimme yhdessä tuottajiemme kanssa saadaksemme aikaan pysyviä positiivisia muutoksia heidän työelämässään.

Kehityksen seuranta

Seuraamme tuottajiemme edistymistä työolosuhteiden parantamisessa. Raportoimme Ethical Trading Initiativelle vuosittain ja meidät tunnetaan yhtenä järjestön huomattavimpana jäsenenä.

LUE LISÄÄ: http://www.ethicaltrade.org/