REKISTERISELOSTE

 

Rekisteriseloste kanta-asiakkuus

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: The Body Shop / Bodim Port Oy
Postiosoite: Mekaanikonkatu 21, 00880 Helsinki
Puhelinnumero: 075 7532400
Käyntiosoite: Mekaanikonkatu 21, 00880 Helsinki
Rekisterin nimi: The Body Shopin Love Your Body kanta-asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, markkinointi


Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi
Henkilötunnus, mikäli henkilökorttia käytetään kanta-asiakaskorttina (kryptattu)
Osoite, postinumero ja –toimipaikka
Sukupuoli
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Syntymäaika (vapaaehtoinen tieto)
Asiakasnumero
Asiakassuhteenhoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
Kanta-asiakkaan tekemät ostokset
Asiakassuhdetta koskevat tiedot
Liittymispäivämäärä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Kanta-asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakaspalvelun ylläpitäminen ja kehittäminen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot (liittyminen)
Kanta-asiakaskortin käytöstä kertyvät tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kanta-asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä. Sähköpostien lähetyksessä käytetään SendGrid:in sähköpostin toimituspalvelua. SendGrid:in palvelinkeskus sijaitsee USA:ssa.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen säilytys lukitussa tilassa.

ATK:lle tallennetut tiedot ovat palomuurein sekä teknisesti suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Ainoastaan määrätyillä The Body Shopin henkilöillä ja The Body Shopin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Ainoastaan em. henkilöillä on erikseen myönnettävän salasanan avulla oikeus katsoa, käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Tietojen käsittely on luottamuksellista.